IMPO > Notícies > Apunta't a la borsa de treball de docents d’Ensenyament Secundari i FP. Curs 2018-2019.
    « Tornar al llistat  
    Apunta't a la borsa de treball de docents d’Ensenyament Secundari i FP. Curs 2018-2019.  
 
    ORIENTA’T | 09-05-2018
   
    Oberta la Inscripció per accedir a la Borsa de Treball de personal docent en centres públics.
 

 

La borsa de personal docent és la borsa de treball que cada curs escolar el Departament d'Ensenyament confecciona amb les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

A qui va dirigit?

A les persones que es volen incorporar a la borsa del curs 2018-2019 per treballar com a docents interins en centres públics del Departament d'Ensenyament.

Es poden consultar en aquests enllaços:

Terminis 

Termini d'incorporació a la borsa: del 26 d'abril al 14 de maig de 2018

Requisits

Les persones que es volen inscriure a la borsa han de complir els requisits generals i els específics que indica la normativa; aquests requisits s'han d'acreditar amb la documentació corresponent.

 • Requisits generals

 • ✓ Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea.
 • ✓ Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.
 • ✓ No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible.
 • ✓ No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
 • ✓ No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.
 • Requisits específics

 • ✓ Titulació universitària específica per impartir l’especialitat docent o de tècnic superior de formació professional en el cas dels professors tècnics d’FP.
 • ✓ Màster de formació del professorat (o compromís d’obtenir-lo en els tres propers cursos) o certificació de la formació pedagògica i didàctica equivalent.
 • ✓ Certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística o titulació equivalent.  

 

Més informació sobre la borsa al web del Departament d'Ensenyament.

Imatge borsa de treball de la Generalitat


Segueix-nos a nostres Xarxes Socials:

Accès a Facebook d'IMPOAccès a Twitter d'IMPOAccès a LinkedIn d'IMPOAccés a Youtube d'IMPOAccés a Google d'IMPOAccés a EventBrite d'IMPO

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  « Veure totes  
   
   
  Agenda
Veure tota l'Agenda »
   
    Destaquem...
     
 
  Què puc fer abans de la entrevista de feina?  
  Arribar a una entrevista de feina, és potser un dels moments més desitjats per les persones que busquen feina, però…. Que podem fer en aquest moment? ...  
 
 
  Últimes places curs activitats de venda. Places limitades!  
  El 24 d’abril comença el curs ACTIVITATS DE VENDA. Si t’interessa treballar en aquest sector aprofita-ho. Títol acreditatiu i pràctiques en empresa. ...  
 
 
  La presa de decisions  
  Us parlarem a continuació de la presa de decisions dins de l’entorn laboral. ...  
 
 
  Tancament Club de Feina Setmana Santa  
  Amb motiu de les vacances del període de Setmana Santa, Els Clubs de Feina tancaran del 15 al 22 d’Abril (ambdós inclosos). ...  
   
 
AVÍS LEGAL