IMPO > Notícies > Novetats sobre la Incapacitat temporal dels treballadors autònoms.
    « Tornar al llistat  
    Novetats sobre la Incapacitat temporal dels treballadors autònoms.  
 
    EMPRÈN | 04-09-2019
   
    Canvis normatius obliguen els autònoms a cotitzar per contingències comunes des de l'1 de gener de 2019.
 

Des de l'1 de gener de 2019 és obligatori per als autònoms cotitzar per incapacitat temporal per contingències comunes a l'hora de donar-se d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). Això dona dret a un subsidi per a pal·liar la falta d'ingressos del treballador mentre aquest rebi assistència sanitària de la Seguretat Social i continuï impedit per al treball. El període màxim serà de 12 mesos, prorrogables per altres 6.

Per a poder percebre-la s'entendrà com a accident de treball o malaltia professional aquells que són conseqüència directa del treball que realitza l'autònom. I en el cas de la malaltia comuna haver cotitzat un mínim de 180 dies en els últims 5 anys i estar al corrent de les quotes.

La quantia de la prestació s'obté aplicant els percentatges següents a la base reguladora, que és la base de cotització del treballador autònom corresponent al mes anterior al de la baixa mèdica i dividida entre 30.

  • En cas de malaltia comuna o accident no laboral s'aplicarà el 60% des del dia 4 al 20 de la baixa.
  • En cas de malaltia comuna o accident no laboral s'aplicarà  el 75% a partir del dia 21 de la baixa
  • En cas d'accident de treball o malaltia professional s'aplicarà el 75% des de l'endemà al de la baixa.

Una altra novetat des de l'1 de gener de 2019 és que a partir del segon mes de baixa no haurà de fer front a la quota d'autònoms, ja que en el seu lloc se’n farà càrrec la mútua col·laboradora. En el cas de les baixes anteriors a l'1 de gener de 2019 és obligatori el cessament de l'activitat en la data de baixa laboral per a acollir-se a la mesura.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  « Veure totes  
   
   
  Agenda
Veure tota l'Agenda »
   
    Destaquem...
     
 
  Catalunya registra un descens de l’atur en 9.200 persones, segons l'EPA del tercer trimestre de 2019  
  L’atur baixa en 9.200 persones i deixa en 422.100 el nombre d’aturats a Catalunya. ...  
 
 
  BASES DE COTITZACIONS DEL AUTÒNOM.  
  Segons dades de l'Estudi Nacional de l'Autònom, el 75% dels treballadors per compte propi trien la base mínima en inici. ...  
 
 
  CUPONS INDÚSTRIA 4.0 I CUPONS A LA INNOVACIÓ.  
  Subvencions per impulsar la innovació i la transformació tecnològica. ...  
 
 
  PERÍODE MÍNIM DE COTITZACIÓ PER A L’ACCÉS A LA JUBILACIÓ DE L'AUTÒNOM.  
  Període necessari per accedir a la prestació de jubilació. ...  
   
 
AVÍS LEGAL